Biskup Judák otvoril a požehnal Múzeum a galériu sv. Gorazda v Močenku

Bývalý kláštor Milosrdných sestier svätého Vincenta v Močenku v Nitrianskej diecéze, ktorý bol postavený v roku 1897 aj zásluhou vtedajšieho nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho, sa dočkal svojej rekonštrukcie. Obrad požehnania obnovených priestorov vykonal 23. novembra 2013 súčasný nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Historická neskorobaroková budova kláštora slúžila svojmu pôvodnému účelu viac ako 110 rokov. Jej exteriér a interiér však bolo nutné obnoviť. Obci sa podarilo na tento účel získať peniaze z európskych štrukturálnych fondov vo výške 330-tisíc eur. Navyše z vlastných zdrojov obce (400-tisíc eur) bolo zrekonštruované aj podkrovie, v ktorom vznikla obytná časť.

Po rekonštrukcii dostala budova aj nový názov: Múzeum a galéria svätého Gorazda (svätý Gorazd podľa tradície pochádzal práve z územia terajšej farnosti Močenok). Podľa slov starostu obce Mariána Borzu, všetky aktivity v tomto objekte budú slúžiť na šírenie úcty k svätému Gorazdovi. „Budú to aktivity nielen vlastného múzea a galérie, ale našli tu priestor aj aktivity Klubu kresťanskej mládeže, ktorý funguje v našej obci a taktiež Pastoračného centra, ktorý funguje pri Farskom úrade“. Marián Borza ďalej prezradil, že múzeum a galéria je v stave ďalšieho budovania a rozširovania. „Inštitúcia nebude uzavretým priestorom, kde budú len exponáty venované tomuto cieľu. Obec chce, aby to bol skôr živý organizmus. Tie artefakty budú vo všetkých miestnostiach tak, aby boli prístupné a mohli sa v týchto priestoroch vykonávať aj ďalšie aktivity“, dodal.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas slávnosti pripomenul, že „tu je dôkaz toho, že si vážime hmotnú i duchovnú kultúru tých, ktorí boli pred nami ako pokračovatelia toho, čo zasiali svätí Cyril a Metod“. Vyjadril radosť nad tým, že v obnovených priestoroch bývalého kláštora „môže naozaj každý obyvateľ obce i farnosti nájsť aj priestor pre trávenie voľného času, môžu sa ľudia zblížiť, vzájomne si pomáhať, ale aj obohatiť svojho ducha – je tu bohatá knižnica, Knižnica viery pána kardinála Korca, ale aj iné priestory, ktoré môžu slúžiť mladým, ale aj starším obyvateľom tejto obce, teda všetkým tým, ktorí majú záujem šľachetne prežiť voľný čas“, povedal Mons. Viliam Judák.

Slávnosti otvorenia a požehnania Múzea a galérie svätého Gorazda v Močenku predchádzala svätá omša v miestnom kostole.