Biskup Viliam Judák spolu s apoštolským nunciom na oslave výročia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

V Dome Dcér kresťanskej lásky v Nitre sa 30. novembra 2013 konala oslava 380. výročia založenia ich spoločnosti svätým Vincentom de Paul a svätou Lujzou de Marillac.

Slávnostnú svätú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom a niekoľkými kňazmi.

Mons. Mario Giordana v súvislosti s charizmou Dcér kresťanskej lásky pripomenul ich aktuálnu úlohu v spoločnosti, ktorá „produkuje veľa chudobných po materiálnej stránke, či už ide o rodiny alebo o opustených ľudí, ale bohužiaľ aj po tej duchovnej stránke, keď ľudia nevedia, kde sa nachádza pravda“. Povzbudil sestry jednak k materiálnej pomoci núdznym, ale aj k duchovnej pomoci ľuďom objaviť hodnotu ich vlastného života, pomôcť týmto ľuďom „objaviť v nich samých človeka a predovšetkým, aby hľadali aj Boha“, dodal apoštolský nuncius.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák Dcéram kresťanskej lásky počas slávnosti poďakoval za ich prácu v Nitrianskej diecéze, ktorá sa začala pred viac ako deväťdesiatimi rokmi. V Nitre mali podľa jeho slov „celý systém škôl – od materskej školy, cez základné až po vyššiu dievčenskú školu, kde vychovávali budúce učiteľky. Starali sa o chudobných a biednych, mali tu založený Mestský chudobinec, pôsobili tiež v Kňazskom seminári, v biskupskom internáte. Dalo by sa povedať, že pokrývali celú škálu sociálnych a charitatívnych služieb“, povedal.

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sa na Slovensku aj naďalej venuje núdznym rôzneho druhu, chorým a zomierajúcim v nemocniciach a hospicoch. Angažuje sa v každoročnej celoslovenskej zbierke Boj proti hladu, pracuje s mládežou v Mariánskych družinách.