Biskup Viliam Judák: Všedný deň bude skúškou našich Vianoc

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na slávnosť Zjavenia Pána (6. januára 2014) celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom katedrálnom chráme svätú omšu. Medzi koncelebrantmi boli okrem niekoľkých kanonikov miestnej hradnej  kapituly aj generálny vikár Mons. Peter Brodek, súdny vikár Mons. Ernest Bredschneider a riaditeľ kancelárie Biskupského úradu Mons. Štefan Vallo.

Nitriansky biskup v úvode svätej omše požehnal trojkráľovú vodu, soľ, kriedu a tymian. V homílii pripomenul, že Boh sa v slávnosti Zjavenia Pána prejavuje ako ten, kto nezištne „prichádza ku všetkým. (…) Prišiel pre všetkých ľudí, pre všetky národy“. Hlavný celebrant však jedným dychom pomenoval z toho vyplývajúcu úlohu pre všetkých. Podľa neho nemôžeme zostať len pri malom dieťati, na ktoré sa budeme dívať. „Musíme vyjsť z tohto sveta sviatočnosti, do našich ulíc, do tej biedy sveta, aby sme tam Krista priniesli ako dospelého, ktorý koná zázraky, ktorý pre nás zomrie aj vstane z mŕtvych, aby naplnil svoje poslanie“. Vyzval prítomných veriacich, aby po Vianociach nezabudli na vianočné hodnoty: „Práve všedný deň, každodenný život, tie isté vzťahy, to isté prostredie – to je skúška našich Vianoc. To je skúška našej viery. (…) Naše kresťanstvo je všedný deň. (…)  Všedný deň má byť práve tým obdobím, kedy podávame svedectvo, kedy prinášame plody tohto posvätna, tejto Božej milosti“, dodal Mons. Viliam Judák.