Biskup Mons. V. Judák sa stretol so zamestnancami UKF v Nitre

Nitra (13. decembra) Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 13. decembra 2017 uskutočnilo stretnutie zamestnancov univerzity s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, s cieľom hlbšie uchopiť duchovné a morálne posolstvo Adventu a Vianoc. Nitriansky biskup v rámci Lectio Divina priblížil kresťanské posolstvo, ktoré sa v týchto dňoch predstavuje ako „mobilizácia lásky“. 

Prítomní si najprv vypočuli úryvok z evanjelia o talentoch (Mt 25, 14-30). Nitriansky biskup následne predostrel niekoľko myšlienok na meditáciu. Pripomenul, že kresťan má byť dobrým človekom nielen počas Vianoc. A to sa má prejaviť tak na pracovisku ako aj v rodine a vo všetkých medziľudských vzťahoch.

Lectio Divina je klasická forma interpretácie a aktualizácie biblického textu. Stretnutie zorganizoval rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ľubomír Zelenický v spolupráci s miestnym Univerzitným pastoračným centrom.

Miroslav Lyko

IMG_2075