Biskup Peter Beňo mládeži na Skalke: „Vstaňme a poďme, a aj na Slovensku budujme Božie kráľovstvo!“

1. augusta 2022 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Púťou z Trenčína na najstaršie pútnické miesto na Slovensku v Skalke nad Váhom a následnou slávnostnou pontifikálnou sv. Omšou za účasti biskupov zo Slovenska 31. júla 2022 vyvrcholilo Národné stretnutie mládeže T22. Záverečnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnostným kazateľom bol nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Ten vo svojej homílii pripomenul mladým osobnosti a príklad viery benediktínov sv. Andreja Svorada a sv. Benedikta, ktorí na Skalke žili a povzbudil mládež k svedectvu viery v ich životoch a k misionárskej evanjelizácii sveta. Okrem iného povedal aj tieto slová: „Patríme  Bohu. Ak sa človek chce vytrhnúť z Božieho náručia, nemôže nájsť trvalý pokoj a šťastie! Buďte ľuďmi radosti a nádeje. Vstaňme, poďme a aj na Slovensku budujme Božie kráľovstvo!“ Sv. Omšu svojim spevom sprevádzal zbor Piarissimo. Ešte na začiatku púte si putujúci mladí ľudia mali vybrať kameň, ktorý so sebou niesli celú púť a ktorý predstavoval ich úmysel, za ktorý obetovali cestu v daždi. Po príchode na Skalku a po skončení sv. Omše kamene tieto kamene položili pred oltár. Národné stretnutie mládeže sa konalo od 28. do 31. júla v meste Trenčín na území Nitrianskej diecézy ako príprava na Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v roku 2023 v Portugalsku v Lisabone.