Biskup Peter Beňo na formačnom kurze pre nových biskupov v Ríme

Dikastérium pre biskupov zorganizovalo v Ríme formačný kurz pre biskupov vymenovaných v priebehu posledných rokov. Medzi 320 účastníkmi sú aj traja slovenskí biskupi: Ján Kuboš, Marián Pacák a nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Rím od začiatku septembra žije prítomnosťou početných biskupov z celého sveta. Téma kurzu pre nových biskupov znie „Ohlasovať evanjelium v meniacej sa epoche a po pandémii: služba biskupa“. Pre veľký počet záujemcov, až 320, je rozdelený do dvoch turnusov. V posledných rokoch sa totiž kvôli pandémii nemohli konať pre nových biskupov riadne kurzy prezenčnou formou. V Ríme sa momentálne nachádza nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, ktorý sa zúčastní na druhom turnuse od 12. do 19. septembra s účasťou 170 nových biskupov.
Zdroj a foto: Vatican News