Biskup Peter Beňo s Rodinou Nepoškvrnenej na púti v Lurdoch

Nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s takmer 400 pútnikmi zo Slovenska  v dňoch 15. – 19. septembra 2023 absolvujú 17. slovenskú púť chorých s Rodinou Nepoškvrnenej do francúzskych Lúrd. Na mariánskom pútnickom mieste majú naplánované viaceré liturgické slávenia, pobožnosti a modlitby v miestnych bazilikách a okolí. V sobotu 16. septembra 2023 sa pod vedením biskupa Petra pútnici pomodlili pobožnosť Krížovej cesty pri nových zastaveniach určených pre chorých a zúčastnili sa aj svätej omše v Jaskyni Zjavenia. O chorých sa stará 12 lekárov, dvaja medici a 13 zdravotníkov. K dispozícii je aj 27 rehoľných sestier Satmárok a 44 dobrovoľníkov. Sprevádzajú ich biskupa Petra aj 16 kňazi. Zúčastňujú sa na nej zdravotne postihnutí vozíčkari, imobilní, zrakovo a sluchovo postihnutí, a tiež deti. Po prvýkrát chorí zo Slovenska putujú lietadlami, keďže predchádzajúcich 16 pútí bolo vlakom. Posledná vlaková púť bola ešte pred pandémiou v roku 2019. Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jeho zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené.