Biskup Peter Beňo veriacim na Palmovú nedeľu: „Učme sa od Ježiša kráčať po krížovej ceste!“

S palmovými ratolesťami a bahniatkami v rukách, ktoré požehnal na úvod liturgie Palmovej nedele 2. apríla 2023 pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, vstúpili veriaci s biskupom a kňazmi v sprievode do Katedrály – Baziliky sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Symbolicky si tak pripomenuli vstup Ježiša Krista do Jeruzalema a začali tak slávenie Svätého týždňa a tajomstiev spásy, ktoré uskutočnil Pán Ježiš Kristus v posledných dňoch svojho života. Biskup Peter vo svojej homílii preto uvažoval nad Ježišovou láskou voči človeku a z toho plynúcou Jeho službou človeku a Jeho obetou za záchranu ľudstva. Povzbudil preto veriacich, aby sa tiež zapojili do tohto diela spásy obetavou službou lásky človeku a obetovaním sa za druhých, lebo cesta k víťazstvu je cesta krížová a pripomenul im, aby si uvedomili že sú tiež pozvaní k spolupráci na diele vykúpenia. Ako v závere povedal: „Učme sa od Ježiša, ako sa kráča po krížovej ceste od Palmovej nedele až po veľkonočné ráno“. Slávením Palmovej nedele tak vstúpili veriaci v srdci Nitrianskej diecézy, ako aj vo všetkých jej farnostiach do slávenia Svätého týždňa a tohtoročných Veľkonočných sviatkov.

Svätý týždeň sa začína Palmovou nedeľou (Kvetnou nedeľou) čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Na Palmovú nedeľu sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy na budúci rok. Obrady Palmovej nedele sa skladajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa prednášajú pašie – časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Pašie (lat. passio – utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti. T.U.

Foto: M. Švecová, Človek a viera