Biskup V. Judák na slávnosť Krista Kráľa: Veriť v silu Božieho kráľovstva, v silu Kristovho kríža

Nitra (20. novembra) Na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, predsedal svätej omši vo svojom katedrálnom chráme nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii sa hlavný celebrant zameral, v súvislosti s prečítaným evanjeliom, na Kristovo kráľovstvo vo svetle Kristovho kríža. Hneď v úvode pripomenul, akú stabilitu dáva Ježišov kríž tomuto svetu. „Pán Ježiš pri výsluchu, ako to zaznamenali iní, nie dnešný evanjelista, hovorí Pilátovi: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta (por. Jn 18, 36). A Lukáš, ako vidíme, keď opisuje scénu ukrižovania, možno nenapísal všetko to, čo sa tam odohrávalo, ale poukázal na to, ako sa správa Boh a ako sa správa človek. Zo strany človeka urážky, bohorúhanie – zostúp z kríža, ak si Syn Boží (por. Mt 27,40). Ale Ježiš reaguje len na prosbu toho kajúcnika: Ešte dnes budeš so mnou v raji (por. Lk 23,43). Naozaj, Ježišovo kráľovstvo nespočíva ani na financiách, ani na vnútornej či zahraničnej politike, či výzbroji, diplomacii či iných charakteristických znakoch s ktorými sa stretávame v jednotlivých štátnych útvaroch či kráľovstvách. Ale spočíva na iných hodnotách: Na láske a odpustení“, povedal nitriansky biskup a pokračoval:  „Mohol by niekto z nás namietať: Veď Ježiš vlastne takto rezignoval, takto všetko akoby nechal na kríž. Zomrel a aj keď vstal z mŕtvych, ponechal nás tu v tomto nespravodlivom svete, kde aj dnes súdy vynášajú nespravodlivé rozsudky, krachujú banky, vykorisťuje sa človek človekom pri továrenských nepretržitých halách a prevádzkach, a mohli by sme ísť tak ďalej. Pán Ježiš, ako vieme veľmi dobre, kritizoval takéto sociálne rozdiely, nespravodlivosť a mnohé iné javy, ktoré nepatria do ľudskej spoločnosti a do vzťahu k človeku. (…) Nám odovzdáva toto dedičstvo svojho kráľovstva. Aby sme boli ľuďmi, ktorí idú Kristovou cestou, ktorí používajú túto Božiu taktiku. Samozrejme, uvedomujeme si, že či už máme otvorených či skrytých nepriateľov, že je to veľmi ťažké“.

Mons. Viliam Judák v ďalšej časti homílie hovoril aj o snahách zničiť Kristov kríž. „Takéto javy sú okolo nás a svet, naša Európa, chce byť veľmi rýchlo laicizovaná, bez náboženských symbolov. Preto aj v týchto dňoch bude prebiehať zápas o to, či sa má zavesiť adventný veniec v škôlkach, kde sú moslimské deti, alebo či tam má prísť Mikuláš so svojimi klasickými darčekmi“. A bol ešte konkrétnejší:  „Spomeňme si, pred dvoma rokmi, aký pohon tu bol na kríž, ktorý sa mal postaviť na Zobore. Ešte sa len o tom hovorilo, už sa vyvinula petícia ochranárov. Kým dnes staviame veľkú firmu v blízkosti Nitry a ozval sa azda, ako to bolo publikované, len jeden človek, aký to bude mať vplyv na životné prostredie. Ale nedivme sa tomu, drahí bratia a sestry. My sme, ako hovoril kardinál Schönborn nedávno, prešantročili svoje duchovné dedičstvo. Nedávno ste mohli sledovať návštevu dalajlámu u nás. A jeden z najvyšších predstaviteľov, ktorý sa s ním zvítal veľmi srdečne, potom napísal na svojom blogu, že budhizmus je filozofia, podľa ktorej by sme sa mali riadiť. V krajine, kde žije vyše sedemdesiat percent kresťanov! A keď príde tento pán na šaštínsku púť, tak my katolíci mu tlieskame“. Hlavný celebrant varoval, že ak nebudeme mať hrdosť vedieť si zachovať svoju identitu a vedieť, čo znamená pre nás kríž, tak nám ho naozaj zoberú a posunú nám iné hodnoty. Spomenul však aj pozitívne vzťahy ku krížu, napríklad ruskú kozmickú stanicu, ktorá do výšky 350 kilometrov umiestnila pravoslávny kríž s relikviami pravého Kristovho kríža aj so štyrmi ikonami a jedným evanjeliom, ktoré obiehajú Zem šestnásťkrát za deň. „Či to už niekto chce alebo nie, takto sa vyjadruje to, že prijímame Kristov Kríž“.

Na záver homílie biskup Viliam Judák podčiarkol, čo je úloha veriacich kresťanov: „Dôležité je, aby sme ten Kristov kríž a jeho taktiku aj diplomaciu Božieho kráľovstva prijímali vo svojom živote. Už to, že prídeme na nedeľnú svätú omšu, že zložíme svoje ruky k dennej modlitbe, že sa usilujeme riešiť aj svoje medziľudské vzťahy či spory kresťanským spôsobom – odpúšťaním i skutkami milosrdenstva, to všetko je budovanie Božieho kráľovstva. Ono to ide iste pomaly. Ale spomeňme si na to, ako kresťanstvo prekvasilo otrokársku spoločnosť, žilo v Rímskej ríši zakázané, a predsa bolo kvasom, ktoré prinieslo tomuto svetu, tomuto ľudstvu i generáciám pred nami, nové a nové hodnoty. My musíme veriť v silu Božieho kráľovstva, v silu Kristovho kríža“, dodal na konci svojho príhovoru po evanjeliu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Po svätej omši bola vyložená k celodennej verejnej poklone najsvätejšia Oltárna sviatosť.

Miroslav Lyko