Biskup Viliam Judák dospelým birmovancom – vymeňte obrazovku za reálnych živých ľudí!

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 28. mája 2023 na sviatok Zoslania Ducha Svätého, 23 dospelých a mladých ľudí z Nitrianskej diecézy, konkrétne z farností mesta Nitra, Horných Obdokoviec, Dolných Krškán, Topoľčian, Nemčinian a Nemšovej prijalo Ducha Svätého a jeho sedem darov vo sviatosti birmovania, ktorú im vyslúžil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval spolu s ďalšími kňazmi pri tejto príležitosti za účasti najbližších príbuzných birmovancov a prítomných veriacich. Biskup Viliam vo svojom príhovore birmovancom uvažoval nad skutočným šťastím v živote človeka, ktorým nie sú ani peniaze, ani životný úspech, ani sláva a bohatstvo, ale v prvom rade pevnosť vzťahov s rodinou, priateľmi, či životným partnerom, ktoré sa prenášajú aj do ďalších vzťahov s deťmi, susedmi, spolupracovníkmi, alebo aj v politike. Upriamil preto ich pozornosť na vzťahy apoštolov s Ježišom, ako ich oni vnímali, a zdôraznil pritom podobnosť týchto vzťahov so vzťahmi medzi synmi a otcami, ktorí bývajú tými, ktorí synom radia a pomáhajú. Takto poukázal aj na úlohu Ducha Svätého v živote človeka a jeho vzťahu s Ním, ako aj na miesto Ducha Svätého v živote Cirkvi a človeka vo všetkých jeho podobách. Pozval preto birmovancov do vzťahu s Duchom Svätým, do spolupráce s Ním, k ochote spolupracovať a napojiť sa na Neho, aby budovali vzťahy s ľuďmi a hlavne s Bohom. Ako okrem iného povedal: „Vymeňte obrazovku za reálnych živých ľudí, pomerte sa s priateľmi a príbuznými. Slová lásky – mám Ťa rád – opakujte denne v rôznej forme spolupráce s Duchom Svätým, v modlitbe, vo sviatostnom živote a vo vašich vzťahoch. Lebo len v Duchu Svätom môžeme správne veriť, žiť kvalitný život a plniť svoje životné poslanie. Nech je vo vašich životoch vždy dostatok takejto ochoty a odvahy!“ – zaželal na záver príhovoru birmovancom biskup Viliam Judák. Vysluhovanie sviatosti birmovania na sviatok Zoslania Ducha Svätého dospelým birmovancom z celej diecézy v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma je už dlhoročnou tradíciou, ktorá svedčí nielen o jednote Cirkvi v rámci Nitrianskej diecézy, ale aj ochote birmovancov s ich príbuznými merať cestu do jej srdca v Nitre s cieľom duchovne prežiť prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti v atmosfére starobylej  katedrály, ktorú už ako dospelí dokážu vnímať a oceniť.