Biskup Viliam Judák na Modlitbovom dni k Matke všetkých národov v Nitre

V nitrianskej mestskej športovej hale sa 15. marca 2014 konal Modlitbový deň k Matke všetkých národov. Už druhýkrát v meste pod Zoborom ho organizovalo spoločenstvo Rodiny Panny Márie spolu s kňazským Dielom Ježiša Krista Najvyššieho Veľkňaza.

Vrcholom celodenného programu bola podvečerná svätá omša, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomný bol aj emeritný biskup Mons. Dominik Tóth, desiatky kňazov, diakonov, bohoslovcov, zasvätených a niekoľkotisíc veriacich z rôznych častí Slovenska.

Nitriansky biskup v homílii hovoril o osobe ľudskej matky, o jej hodnote, o sile jej lásky, príhovoru a obetavosti. „O koľko viac je Máriino srdce naplnené milosrdnou, odpúšťajúcou láskou, modlí sa za nás – priznajme – za vrahov svojho Syna, pretože, čo zabilo Ježiša? Náš hriech, naša nevernosť. A ona napriek tomu nás miluje ako svoje deti. Aj jej príhovorom sme zachránení“, povedal biskup Viliam Judák. V homílii ďalej podčiarkol, že Ježiš Kristus vytvoril Cirkev ako spoločenstvo, ako rodinu, kde nemôže chýbať Matka.“ Pripomenul históriu i pramene mariánskej úcty: „Nádherné vlastnosti Panny Márie sa v Cirkvi len postupne objavovali na základe skoro dvetisícročného štúdia a kontemplácie. Dnes sú hlavné črty katolíckej mariológie nespochybniteľné, keďže sú zakotvené vo Svätom písme a prežívaním v liturgii, v modlitbe, v poézii, v speve, v umení a nájdeme ich v spisoch teológov a svätcov, ako aj v učení pápežov a koncilov. Panna Mária má najvznešenejšie postavenie medzi svätými. Bola počatá a narodila sa bez dedičného hriechu a po celý svoj život bola slobodná od aktuálneho hriechu“.

V závere nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby sa od Panny Márie učili „žiť plnohodnotne a zmysluplne, ísť cestou života, ktorá je síce neľahká, ale má svoj vznešený cieľ“.

Miroslav Lyko