Biskup Viliam Judák na Nový rok zaželal i povzbudil – „Buďte všetci požehnaní a staňte sa požehnaním aj pre druhých“.

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade si 1. januára 2022 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky uctili Božiu Matku Máriu, pripomenuli 55. svetový deň pokoja a 29. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pontifikálnu sv. omšu pri tejto príležitosti celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom a ďalšími kňazmi. Vo svojej homílii hlavný celebrant poukázal na  zmysel a význam slávnosti na konci vianočnej oktávy v kontexte s okolnosťami a ťažkosťami, v ktorých sa nachádzala celá ľudská spoločnosť, ale aj obyvatelia na Slovensku aj vďaka koronavírusovej pandémii v uplynulom roku. Pripomenul prítomným veriacim v katedrále, či pri televíznych obrazovkách aj dôležitú skutočnosť, že dieťa narodené v Betleheme dostalo meno Ježiš, čo znamená Boh je spása, a čo dáva ľuďom nádej aj do začínajúceho sa nového roku. Biskup Judák preto poukázal na osobnú zodpovednosť každého človeka za všetko dobré, ale aj zlé, čo sa deje, či na príklad viery a konania sv. Benedikta z Nurzie a benediktínov, ich rádové dielo  a jeho význam pre civilizáciu. Preto pripomenul, že aj dnešní ľudia by mali prijať Ježiša ako Mesiáša, že Boha nemožno nijako deformovať, že vieru v Boha a Božiu lásku nemožno nijako umenšiť, či zatvoriť do temníc. Ako povedal: „To je podstatné vianočné tajomstvo a pravda, ktorú si aj my môžeme uložiť do srdca ako Panna Mária, uvažovať o nej a žiť z nej. Pán Boh nás pozýva spolupracovať na budovaní dejín osobných i tých druhých, a chce aby sme sa stali tvorcami pokoja, svedkami nádeje, budúcnosti, spásy a vzkriesenia. Viera nám umožňuje kráčať s Ježišom po kľukatých cestách sveta v istote, že sila jeho ducha premôže silu zla a podrobí ju moci Božej lásky. Aby sme neboli len pri jasliach, ale aby sme vytvárali tento svet lepším.“ V závere homílie biskup Viliam Judák vyslovil nasledujúce novoročné želanie: „Želám vám, a nám všetkým, aby sme sa odvážili s rozvahou a zodpovedne, podľa príkladu Božej Matky chopiť úloh a výziev, ktoré Nový rok prinesie. Preto buďte všetci požehnaní a staňte sa požehnaním aj pre druhých.“ Na konci novoročnej liturgickej  slávnosti v katedrálnom chráme na Nitrianskom hrade zaznela aj poézia v podobe novoročnej básne, ktorú napísala a predniesla jej autorka Mária Nemčeková.