Biskup Viliam Judák na Veľký piatok o kríži: „Máme najlepšie logo, viac ako logo, ktoré nesklame!“

Liturgickým obradom na Veľký piatok 7. apríla 2023 na nitrianskej Kalvárii, ktoré sa pre chladné počasie konali v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, aj v tomto roku predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za účasti pátrov verbistov zo Spoločnosti Božieho Slova a veľkého množstva veriacich z nitrianskych mestských farností. Spolu s veriacimi v zaplnenom chráme i na priestranstve pred ním po spievaných pašiách o utrpení, umučení a smrti Ježiša Krista biskup Judák vo svojej homílii uvažoval nad označením kríža, ako jednoduchého a ľahko zapamätateľného úspešného loga kresťanov z pohľadu marketingu. Poukázal však na to, že pre kresťanov je kríž dôležitým nástrojom spásy a prejavom veľkej Božej lásky k človeku, hoci to nie vždy tak aj veriaci vnímajú.  Podľa slov biskupa Judáka je podoba Kristovho kríža súčasne darom a obetou, lebo On prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v plnosti. Podoba kríža tak drží spolu slobodu daru a potrebu obety. Ako v závere svojej homílie povedal: „Gesto Boha ktoré je vyjadrené krížom na ktorom zomiera Ježiš, obohacuje každého z nás, lebo na jeho kríži sa na nič nezabúda. Je tam  bolesť nevyliečiteľne chorého, tragédia oklamaného, bolesť zamilovaného, pokorenie nezamestnaného, opustenosť starca. Kríž, ktorý je stredobodom dnešnej liturgie, nám ukazuje život, jeho možnosti, jeho omyly, Boží dar života pre ľudí, pre svet, život viac ako pozemský, večný. Naozaj máme najlepšie logo, viac ako logo, ktoré nesklame. Preto s vďačnosťou, ale aj s hrdosťou Božieho dieťaťa si dnes kríž uctíme ako prostriedok našej spásy s prosbou, aby sme nasledovali Ježišov príklad v utrpení a tak mali účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní“.

Po poklone krížu a sv. prijímaní preniesol biskup Viliam monštranciu s Najsvätejšou Sviatosťou do Božieho hrobu k celonočnej a celodennej poklone. Veľký piatok tak prežili veriaci v Nitrianskej diecéze vo svojich farnostiach na mnohých miestach tiež pri verejných pobožnostiach Krížovej cesty ulicami miest a obcí a pri sláveniach veľkopiatočných obradov vo farských chrámoch. Počas noci a nasledujúceho dňa budú môcť veriaci prichádzať na poklony, precítiť, premeditovať a uctiť si Kristovo utrpenie, umučenie a smrť a duchovne sa tak pripraviť na sobotňajšie slávenie Veľkonočnej vigílie a Veľkonočnej nedele vzkriesenia a zmŕtvychvstania Pána.