Biskup Viliam Judák novým diakonom: Aby ste boli rozsievačmi i zrnom, ktoré prináša mnohonásobnú úrodu pre dobro iných

Nitra (16. júna) Päť bohoslovcov z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre prijalo 16. júna 2017 z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka diakonskú vysviacku. Svätá omša spojená s vysviackou sa konala v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre.

Hlavný celebrant sa v homílii prihovoril predovšetkým kandidátom diakonátu. Zdôraznil, že sa radikálne rozhodli v nasmerovaní svojho života. V súvislosti s prečítaným Podobenstvom o rozsievačovi im povedal, že „všetky skutočne plodné veci začínajú v tomto svete ako malé a často skryté“. Hodnoty ako pravda, spravodlivosť, láska, odpúšťanie, sú v tomto svete v skutočnosti malé, pošliapané, zaznávané, vysmievané, ale „svet by bez nich neobstál“, dodal Mons. Viliam Judák. Novým diakonom pripomenul, že sa dali k dispozícii aj ako rozsievači a hlásatelia Božieho slova. „I napriek tomu, čo sa deje vo svete nám toto podobenstvo hovorí: Upokojte sa. Božie zrno rastie aj napriek burine a kamenistej zemi. Jeho slovo zreje aj dnes. Ani dnes nie je nadarmo, že sú ľudia ako vy, ktorí sa odvážia prijať službu kvôli iným, postaviť sa proti záplave sebectva, žiadostivosti, neviazanosti a stavať hrádzu týmto nedokonalostiam dnešného sveta. (…) V tejto našej dobe sme svedkami útokom na vieru, na Cirkev. Toto podobenstvo nás učí, aby sme uprostred týchto protivenstiev poznávali Božiu blízkosť a boli plní radosti a istoty, že napriek tomu rastie vo svete Božia sejba“, podčiarkol nitriansky biskup. V závere vyslovil želanie, aby boli „ochotní nasledovať Krista a sami boli rozsievačmi i zrnom, ktoré prináša mnohonásobnú úrodu pre dobro iných“.

Celý text homílie TU

Po homílii nasledoval samotný obrad vysviacky, ktorý pozostával z vkladania rúk a z konsekračnej modlitby. Ešte predtým ordinandi prijali záväzok poslušnosti svojmu biskupovi, celibátu a každodennej modlitby liturgie hodín. 

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha

photo-4photo-10photo-18photo-30photo-67photo-76photo-52photo-101photo-116photo-137