Biskupský úrad

Biskupský úrad v Nitre

Nám. Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A,

950 50 NITRA, Slovenská republika

tel.. +421 37/ 7721747; 7721724; hovorca (kontakt pre médiá) – 0917 350 404

fax: +421 37/ 7721749

www.nrb.sk

e-mail: nitra@kbs.sk; hovorca@nrb.sk