Diecézna kúria

Nitriansky diecézny biskup
J. Ex. Mons. Viliam Judák

Nitriansky pomocný biskup a generálny vikár
J. Ex. Mons. Peter Beňo

Biskupský vikár pre duchovnú a pastoračnú pomoc kňazom Nitrianskej diecézy
Mons. Peter Brodek

Biskupský vikár pre veriacich maďarskej národnosti
Mons. Zoltán Ďurčo

Tajomník diecézneho biskupa – ceremoniár
Mgr. Lukáš Behan

Sekretariát diecézneho biskupa
Mgr. Zuzana Bahulová

 

Biskupský úrad:

Riaditeľ

Kancelár
ThDr. Marcel Cíbik, PhD.

Sekretariát
Mgr. Veronika Földešiová

Notári
ICLic. František Šútor
ICLic. Miroslav Cimerák

Archivár
ThDr. Martin Bošanský, PhD.

Hovorca
ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

 

Ekonomické oddelenie:

Diecézny ekonóm
Mgr. Ing. Martin Štofko

Sekretariát
Mgr. Alžbeta Földešiová

Mzdová učtáreň
Vedúca
Ing. Helena Lenčéšová

Účtovníci
Zita Lenčéšová

Finančná učtáreň

Vedúci

Účtovníci
Gabriela Bábanová
Darina Šmitalová
Alena Kováčová
Zuzana Ambrová

 

Právne oddelenie:

Právnik
JUDr. Svorad Petruška

Referent
Magdaléna Lauková

 

Investičné oddelenie:

Vedúca
Ing. Patrícia Hlobenová

Technik
Andrea Bedyová

 

Technické oddelenie – správa budov:

Vedúci
Pavel Bedy

Technik – požiarny technik
Peter Dlhý

Údržbár – vodič
František Šmitala
Štefan Ballon
Ľudovít Holík

Maliar – vrátnik – kurič
Mgr. Jozef Tatár

Elektrikár – vrátnik – kurič
Peter Vereš

Vrátnici
Jozef Lacuška
Ing. Jozef Hluška

Záhradníci
Martin Deviatka
Ing. Roman Jurinec

 

Diecézny školský úrad:

Riaditeľ
PaedDr. Peter Buranský

Referentky
Mgr. Stanislava Švajčíková
Ing. Gabriela Osuská
Miroslava Novotná

Školskí inšpektori pre predmet náboženská výchova / náboženstvo
Mgr. Jana Bačková
Mgr. Daniela Balážová
Mgr. Štefan Bukovan
Mgr. Katarína Masaříková
Mgr. Ondrej Nagy
PaedDr. Stanislav Šipoš

 

Katedrálny chrám – Bazilika svätého Emeráma:

Katedrálny organista
Mgr. Vladimír Kopec

Kostolník
Rudolf Šimaliak

Sprievodca-kostolníčka
sr. Sára Magdalena Brzóska

 

Komunita Sestier Premonštrátok:

Predstavená
sr. Šimona Monika Repková

Spolusestry
sr. Andrea Pavlína Blážová
sr. Dolorosa Antónia Boššaniová
sr. Goretta Vlasta Ježovítová
sr. Anastázia Ľudmila Masničáková
sr. Jozefína Lenka Petrovičová