Diecézna kúria

Nitriansky biskup J. EX. MONS. VILIAM JUDÁK
Generálny vikár Mons. Peter Brodek
Biskupský vikár pre maďarských veriacich Mons. Zoltán Ďurčo
Tajomník a ceremoniár Mgr. Jozef Plutinský
Sekretariát Mgr. Zuzana Bahulová
Hovorca Nitrianskeho biskupstva ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

 

Biskupský úrad

Riaditeľ
Kancelár ThDr. Marcel Cíbik, PhD.
Notári ICLic. František Šútor
ICLic. Miroslav Cimerák
Sekretariát Mgr. Daniela Balážová
Archivár ThDr. Martin Bošanský, PhD.

 

Ekonomické oddelenie

Diecézny ekonóm Mgr. Ing. Martin Štofko
Sekretariát Mgr. Veronika Földešiová

 

Mzdová učtáreň

Vedúca Ing. Helena Lenčéšová
Účtovníci Zita Lenčéšová

 

Finančná učtáreň

Vedúca
Účtovníci Gabriela Bábanová, Darina Šmitalová, Alena Kováčová, Zuzana Haluzická

 

Právne oddelenie

Právnik JUDr. Svorad Petruška
Referent Magdaléna Lauková

 

 

Investičné oddelenie

Vedúca Ing. Patrícia Hlobenová
Technik Andrea Bedyová

 

 

Technické oddelenie – správa budov

Vedúci Pavel Bedy
Technik – požiarny technik Peter Dlhý
Údržbár – vodič František Šmitala
Maliar – vrátnik – kurič Mgr. Jozef Tatár
Elektrikár – vrátnik – kurič Peter Vereš
Vrátnici Jozef Lacuška, Ing. Jozef Hluška
Záhradník Martin Deviatka, Ing. Roman Jurinec

 

Diecézny školský úrad

Vedúci PaedDr. Peter Buranský
Referentky Mgr. Stanislava Svajčíková
Ing. Gabriela Osuská

 

Katedrálny chrám – Bazilika svätého Emeráma

Katedrálni organisti: Mgr. Vladimír Kopec, Ing. Milan Ševčík
Kostolník Mgr. Norbert Dubík
Sprievodca-kostolníčka sr. Sára Magdalena Brzóska

 

Komunita Sestier Premonštrátok

Predstavená sr. Šimona Monika Repková
Spolusestry sr. Goretta Vlasta Ježovítová, sr. Anastázia Ľudmila Masničáková, sr. sr. Dolorosa Antónia Boššaniová, sr. Jozefína Lenka Petrovičová, sr. Maximiliána Gabriela Michalková, sr. Samuela Mária Astanásová