Kňazská rada

CCEE: Svata omsa v Katedrale sv. Emerama v Nitre

Do 28. novembra 2018 sú menovaní za členov kňazskej rady:

Miroslav Hoždora

Mons. Anton Kováčik

Patrik Adam

Marián Uváček

Peter Brisuda

Miroslav Lysičan

Róbert Dorman

Ján Smolka

Ondrej Nagy

Marián Janček

Štefan Vícen

Zsolt Farkaš

Mons. Marián Dragúň

Jozef Varhaník

Miloš Krasňanský

Igor Písečný

Stanislav Illéš

Marián Janček

Peter Bajzík

Z úradu: 

Mons. Peter Brodek 

Mons. Zoltán Ďurčo

Martin Michalíček

Mons. Pavol Zahatlan

Menovaní biskupom:

Mons. Štefan Vallo

Michal Rajec

Mons. Marián Šuráb

Mons. Karol Hanulík

Martin Štofko

Ivan Šulík

Michal Šrank

P. Pavol Kruták, SVD

Za jej  zapisovateľa je určený: František Šútor, kanonik, notár BÚ.