Kňazská rada

CCEE: Svata omsa v Katedrale sv. Emerama v Nitre

Od 1. decembra 2018 sú menovaní za členov kňazskej rady:

Peter Bajzík, Peter Brisuda, Patrik Adam, Peter Brenkus, Peter Michalov, Ján Smolka, Jozef Tomica, Alojz Potočiar, Juraj Pluta, Ľubomír Havran, Iván Borka, Milan Šuliak, Mons. Dušan Argaláš, Jozef Varhaník, Miroslav Hoždora, Peter Štálnik, Attila Sárai, Mons. Peter Brodek, Mons. Zoltán Ďurčo, Mons. Marián Dragúň, Marcel Cíbik, P. Pavol Kruták SVD, Mons. Štefan Vallo, Mons. Marián Šuráb, Ivan Šulík, Stanislav Illéš, Andrej Filin

Za jej sekretára a zapisovateľa je určený: František Šútor, kanonik, notár BÚ.