Zbor konzultorov

Ustanovený 1. marca 2019

Mons. Peter Brodek
Mons. Zoltán Ďurčo
Mons. Marián Dragúň
Peter Štálnik
Jozef Tomica
Ľubomír Havran