Bohoslovci troch diecéz na Veni Sancte v Nitre

Pri príležitosti začiatku akademického roka 2019/2020 sa 25. septembra 2019 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre uskutočnilo slávnostné Veni Sancte. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bol po prvýkrát banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Spolu s ním koncelebrovali žilinský diecézny biskup  Mons. Tomáš Galis a nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ako aj predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda pod vedením rektora Mons. Mariána Dragúňa. V homílii sa prítomným a zvlášť bohoslovcom prihovoril Mons. Viliam Judák. Vyzval ich k vernosti ku kňazskému povolaniu a povzbudil ich zodpovednému plneniu si povinností počas štúdií a prípravy na kňazskú službu. Na záver slávnosti Mons. Marián Chovanec objasnil dôvody nástupu bohoslovcov Banskobystrickej diecézy do nitrianskeho seminára po ukončení činnosti Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. V tomto akademickom roku sa tak po prvýkrát na jednej seminárskej pôde stretlo 21 bohoslovcov za Nitriansku, 20 za Žilinskú a 19 za Banskobystrickú diecézu. Po svätej omši sa v aule Kňazského seminára svätého Gorazda uskutočnilo zasadnutie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.