Bohoslužby v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade – aktuálna informácia

Na základe dokumentu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal 14. októbra 2020 pod č. OLP/8326/2020 je možné konať verejné bohoslužby od 15.októbra 2020 s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sa v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade budú sväté omše od nedele 18. októbra 2020 konať nasledovne:

  • vo všedné dni o 7.00 hod. a 15.30 hod.
  • v nedeľu o 7.00 hod., o 9.00 hod., o 10.30 hod. a o 15.30 hod.
  • sviatosti sa môžu okrem krstu, sobáša a pohrebu vysluhovať len na individuálnej báze bez spoločného zvolávania veriacich tak, ako bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu.
  • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude v katedrále vystavená denne, vždy popoludní od 14.00 hod. k individuálnej poklone a modlitbe, aby eucharistický Ježiš Kristus bol dostupný k adorácii pre všetkých veriacich. Adorácia bude zakončená sv. Omšou o 15.30 hod.
  • od 14.00 hod. do svätej omše bude v katedrále vždy k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi, alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania, ktoré sa bude podávať každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom.
  • katedrála bude otvorená denne tak ako doteraz, od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 17,00 hod.

Prosíme veriacich, aby ste rešpektovali tieto usmernenia, ako aj všetky ostatné opatrenia vyplývajúce z dokumentu ÚVZ SR sp.zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020.