Bohoslužby v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma počas vianočného obdobia

20. januára 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie, Pozvánky

Nedeľa 24. decembra

17.00 Svätá omša na vigíliu slávnosti Narodenia Pána. Hlavný celebrant: Jozef Dvorský, kanonik

  1. 40 Koncert: Arcangelo Corelli: Concerto grosso, hrajú Nitrianski sláčikári

22.00 Svätá omša vo svätej noci slávnosti Narodenia Pána. Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Pondelok 25. decembra, slávnosť Narodenia Pána

07.00 Svätá omša na úsvite. Hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

09.00 Pontifikálna svätá omša. Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Utorok 26. decembra, sviatok svätého Štefana

07.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Mons. Štefan Vallo, veľprepošt

09.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

18.00 Vianočný koncert Psalitte Deo

Nedeľa 31. decembra, sviatok Svätej rodiny

07.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Martin Michalíček, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre

09.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Martin Štofko, kanonik

16.00 Pontifikálna svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka. Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Pondelok 1. januára, slávnosť Bohorodičky Panny Márie

07.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: František Šútor, kanonik

09.00 Pontifikálna svätá omša. Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Sobota 6. januára, slávnosť Zjavenia Pána

07.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár

09.00 Pontifikálna svätá omša Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

17.00 Trojkráľový koncert

Nedeľa, 7. januára, sviatok Krstu Pána

07.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Marcel Cíbik, kancelár Biskupského úradu v Nitre

09.00 Svätá omša. Hlavný celebrant: Mons. Marián Šuráb, kanonik

Vianoce_bohosluzby