Bohoslužby v katedrále v Nitre počas Vianoc

plagat_vianoce_2014_Katedrala

Prehľad bohoslužieb a podujatí v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre počas Vianoc:

24. decembra 2014

Vígília slávnosti Narodenia Pána

17. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Štefan Vallo, riaditeľ kancelárie BÚ

22. 00 hod. Svätá omša v noci, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

25. decembra 2014

Slávnosť Narodenia Pána

07. 00 hod. Svätá omša na úsvite, hlavný celebrant Mons. Peter Brodek, generálny vikár

09. 00 hod. Svätá omša vo dne, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

26. decembra

Sviatok sv. Štefana

07. 00 hod. Pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

09. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Peter Brodek, generálny vikár

18. 00 hod. Vianočný koncert Svetlo svetu dnes nastalo

28. decembra

Nedeľa Svätej rodiny

07. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Martin Štofko, kanonik

09. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Ladislav Belás, opát

31. decembra

Silvester

16. 00 hod. Pontifikálna svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

1. januára

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, Nový rok

07. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Štefan Vallo, riaditeľ kancelárie BÚ

09. 00 hod. Pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

4. januára

Druhá nedeľa po Narodení Pána

07. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant František Šútor, kanonik

09. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Ladislav Belás, opát

6. januára

Slávnosť Zjavenia Pána

07. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Peter Brodek, generálny vikár

09. 00 hod. Pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

18. 00 hod. Trojkráľový koncert

11. januára

Sviatok Krstu Krista Pána

07. 00 hod. Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Štefan Vallo, riaditeľ kancelárie BÚ

09. 00 hod. Svätá omša, Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Pavol Brzý, kanonik