Bohoslužby v nitrianskej katedrále na Veľkú noc

Nitra (13. marca) Bohoslužby počas Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre:

Kvetná nedeľa 20. marca 2016:

7.00 Svätá omša (celebruje Martin Štofko, kanonik)

9.00 Pontifikálna svätá omša (celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup)

Zelený štvrtok 24. marca 2016:

9.30 Missa Chrismatis Pontifikálna svätá omša (celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, koncelebrujú kňazi Nitrianskej diecézy)

17.00 Omša na pamiatku Pánovej večere, Pontifikálna svätá omša (celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup)

Veľký piatok 25. marca 2016:

13.30 Krížová cesta cez mesto Nitra (začiatok pred budovou Krajského súdu a končí sa obradmi Veľkého piatku na Kalvárii – cca o 15.00)

16.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (obrady koná Mons. Peter Brodek, generálny vikár)

Biela sobota 26. marca 2016:

Od 8.00 celodenná poklona Oltárnej sviatosti pri Božom hrobe

19.00 Veľkonočná vigília, Pontifikálna svätá omša (celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup)

Veľkonočná nedeľa 27. marca 2016:

7.00 Svätá omša (celebruje Martin Michalíček, riaditeľ kancelárie Biskupského úradu v Nitre)

9.00 Pontifikálna svätá omša (celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup)

Veľkonočný pondelok 28. marca 2016:

7.00 Svätá omša (celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár)

9.00 Svätá omša (celebruje Martin Štofko, kanonik)

poster_Velka_noc

Vn_1vn_2vn_3