Bohoslužby v nitrianskej katedrále vo Veľkom týždni a Veľkonočnom trojdní

Nitra (9. apríla) Prinášame prehľad bohoslužieb v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre počas Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia:

Kvetná nedeľa (14. apríla)

7.00 Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Marián Šuráb, kanonik

9.00 Pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

19.00 Koncert zboru Psalilte Deo

Zelený štvrtok (18. apríla)

9.30 Omša svätenia olejov – pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup (obnovenie kňazských sľubov, koncelebrujú kňazi diecézy)

17.00 Omša na pamiatku Pánovej večere – pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Poklona pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou potrvá do 20.00

Veľký piatok (19. apríla)

16.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána, obrady koná Mons. Štefan Vallo, veľprepošt

Poklona pri Božom hrobe potrvá do 20.00

Biela sobota (20. apríla)

8.00 Vyloženie Najsvätejšej Oltárnej sviatosti v Božom hrobe

19.00 Veľkonočná vigília – pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Veľkonočná nedeľa (21. apríla)

7.00 Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Peter Brodek, generálny vikár

9.00 Pontifikálna svätá omša, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Veľkonočný pondelok (22. apríla)

7.00 Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Štefan Vallo, veľprepošt

9.00 Svätá omša, hlavný celebrant Mons. Peter Brodek, generálny vikár