Boli sme na T22 v Trenčíne

V Trenčíne na Národnom stretnutí mládeže T22 v dňoch 28. – 31. júla 2022 boli medzi dobrovoľníkmi, či účastníkmi prítomní aj zástupcovi mládeže z farností Nitrianskej diecézy a spolu s nimi aj bohoslovci z Kňazského seminára sv. Gorazda, viacerí diecézni kňazi – hlavne tí mládežnícki ako Andrej Filin, Ľubomír Hlad, či Juraj Sedláček a samozrejme nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Spoločne sa zúčastňovali všetkých programových aktivít, od sv. Omší, cez spoločné modlitby, katechézy, workshopy, diskusie, krížovú cestu, popoludnie angažovanosti a tvorivosti, či EXPO povolaní. Diecézne stretnutie účastníkov s biskupmi a kňazmi Nitrianskej diecézy sa uskutočnilo vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie. Máme nádej, že zúčastnená mládež prinesie do farností diecézy množstvo podnetov, inšpirácie, povzbudenia, ale aj duchovných milostí, ktorými môže obohatiť aj život Cirkvi v Nitrianskej diecéze.

Foto: T22