Budúci tohtoroční birmovanci sa v Nitre stretli s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom

V Nitre sa 4. marca 2023 uskutočnilo celomestské stretnutie birmovancov z Nitry, ktorí v priebehu tohto roku príjmu z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, alebo pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa sviatosť kresťanskej dospelosti. Viac ako 200 birmovancov z farností Nitra – Klokočina, Chrenová, Zobor, Horné mesto a Kalvária sa stretlo v Kostole sv. Gorazda na Klokočine. Program začal sv. omšou, ktorú celebroval pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojom príhovore biskup Peter povzbudil birmovancov, aby sa nebáli nechať sa formovať, aby sa v nich mohla realizovať hlboká túžba každého človeka – byť dobrým človekom a túžba každého kresťana – byť svätým. Po sv. omši sa birmovancom prihovoril P. Igor Kráľ SVD, správca farnosti z Kalvárie. Vo svojej kerygme poukázal cez príbeh Zacheja a ostatných apoštolov na Božiu lásku a záujem o človeka a ako Boh vstupuje do reality človeka. Božia láska každého mení a pozýva odpovedať primeraným spôsobom. Raper Martin Augustín Dvornický skrze svoje svedectvo a hudobný doprovod oslovil srdcia mnohých mladých. Svoju životnú skúsenosť interpretoval vo svetle viery, ľudského strádania i hľadania a nachádzania Boha, ktorý usiluje získať si srdce každého človeka. Na záver svojho svedectva vyzval všetkých zúčastnených odovzdať svoj život svätému Trojjedinému Bohu. Stretnutie ukončila séria otázok, ktoré birmovanci položili biskupovi Petrovi. Ten im so svojim láskavým prístupom, srdečnosťou a úprimnosťou dal pocítiť svoju otcovskú blízkosť. Programom vynikajúco a pútavo sprevádzal vdp. Milan Polák, zoborský farár. Na záver stretnutia klokočinský farár vdp. Jozef Tomica pozval organizátorov večera pre birmovancov, spolu so skvelým spevokolom z Klokočiny na spoločné agapé.