Časť bývalého kláštora v Hronskom Beňadiku je obnovená

Hronský Beňadik (30. marca) V priestoroch bývalého benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku sa 30. marca 2017 konala konferencia, ktorá predstavila výsledok 1. etapy obnovy tohto historického objektu.  

V tejto etape bolo reštaurovanie zamerané na interiér prvého nadzemného podlažia sýpky opátskeho krídla a na jeho hlavnú severnú fasádu. Podľa slov hlavného architekta Tomáša Haviara, išlo o záchrannú obnovu. Ekonóm Nitrianskeho biskupstva Martin Štofko pripomenul, že cieľom prác bola nielen záchrana budovy, ale aj zlepšenie služieb pre turistov. V zrekonštruovaných miestnostiach budú mať návštevníci možnosť občerstvenia v caffetérii. Vo vstupných miestnostiach vzniknú výstavné priestory.

Pri reštaurovaní bolo nájdených viacero cenných nálezov. Napríklad datovanie z roku 1574, vyryté do čerstvej omietky alebo gotické okno s pôvodnou mrežou, odhalené po odstánení sekundárnej zamúrovky.

Obnova časti bývalého kláštora bola financovaná z veľkej časti z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Miroslav Lyko

IMG_0807IMG_0805IMG_0802IMG_0801IMG_0797