Category: Fotogaléria

Cyrilo-metodská púť do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

Rímskokatolícka farnosť v Nadliciach pozýva na Cyrilo-metodskú púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7. júla 2019. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Vysviacka novokňazov Spoločnosti Božieho Slova – pozvánka

Dňa 22. júna 2019 o 10,00 hod sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre uskutoční kňazská vysviacka členov Spoločnosti Božieho  Slova. Hlavným...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nitre – pozvánka

V Kostole sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre bude dňa 23. júna 2019 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s kňazmi z nitrianskych farností celebrovať...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Ad limina apostolorum – ďalšie fotografie

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments