Category: Nezaradená

Nitriansky diecézny biskup prijal zástupcov UKF a prevzal monografiu o religióznom cestovnom ruchu v Nitrianskej diecéze

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák prijal 12. mája 2021 na Nitrianskom hrade pod vedením dekana Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD. členov...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Bohoslovcom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre udelili ministériá lektorátu a akolytátu a požehnali reverendy

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 13. mája 2021 sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma po dlhšom čase neprítomnosti v Kňazskom seminári sv. Gorazda opäť zišli...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony navštívil nový pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony v ich Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre 13. mája 2021 navštívil nový pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Dôvodom...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove sa dočkal nového mobiliára

Po dlhšej príprave bol 15. mája 2021 do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove dovezený a osadený nový obetný stôl, sedes a malý ambón....

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

V gotickej priekope na Nitrianskom hrade bola opäť birmovná slávnosť – tentokrát pre mladých z farnosti Nitra – Janíkovce

Gotická priekopa na Nitrianskom hrade sa v sobotu 8. mája 2021 už druhýkrát v tomto zložitom období stala miestom -z dôvodu pandémie niekoľkokrát odloženého- vysluhovania...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments