Category: Nezaradená

Pripomíname si 110. výročie narodenia nitrianskeho biskupa Mons. Jána Pásztora

V tomto čase si pripomíname aj 110. výročie narodenia Mons. Jána Pásztora, nitrianskeho biskupa, ktorý spravoval Nitriansku diecézu v rokoch 1973 – 1988. Biskup Mons....

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Pripomíname si nedožité 98. narodeniny Jána Chryzostoma kardinála Korca

Nedožité 98. narodeniny blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho biskupa, si pripomíname 22. januára 2022.  Nitriansku diecézu spravoval od 22. februára 1990 do 16....

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Nitre

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  sa 20. januára 2022 v evanjelickom Kostole Svätého Ducha v Nitre uskutočnila slávnostná ekumenická bohoslužba. Bohoslužbu za účasti...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

100. narodeniny s vincentkami v Nitre oslávil aj pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo

100. výročie Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si 14. januára 2022 rehoľné sestry vincentky pripomenuli aj vo svojom provinciálnom dome v...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Nitriansky pomocný biskup v Trenčíne s lektormi kurzov prípravy na manželstvo

Centrum pre rodinu v Trenčíne navštívil v nedeľu 9. januára 2022 nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, aby sa tam stretol s manželskými pármi, ktorí...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments