Category: Nezaradená

Liturgické slávenia Veľkej noci v Nitrianskej diecéze – informácia pre verejnosť

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Svätej Stolice vydala dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu Veľkého týždňa v čase pandémie Covid-19. Obrady sa majú...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Homília pápeža pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

„Keď sa zvečerilo“ (Mk 4, 35). Tak sa začína evanjelium, ktoré sme práve počuli. Už cez niekoľko týždňov sa zdá, že zostúpila noc. Husté temnoty...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Slovensko požehnané relikviou Kristovej krvi z Hronského Beňadika

Vo všetkej úcte, vážnosti a dôstojnosti sa dňa 20. marca 2020 uskutočnil let súkromného lietadla, na ktorého palube sa okrem pilota nachádzal generálny vikár Nitrianskej...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie – informácia

Podľa inštrukcie súvisiacej s dočasným zrušením verejných bohoslužieb na Slovensku v súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Duchovné Sväté prijímanie pri sledovaní sv. Omše v televízii – modlitba

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments