Category: Nezaradená

Na Nitrianskom hrade opäť birmovná slávnosť v historickej atmosfére

Farnosť sv. Urbana v Nitre na Zobori v poslednej chvíli nečakane zmenila miesto birmovnej slávnosti, a birmovanci sa tak 11. septembra 2021 nezhromaždili vo svojom...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Slávnostným Veni Sancte sa začal nový akademický rok v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

V katedrále sv. Emeráma v Nitre sa 22. septembra 2021  konalo slávnostné Veni Sancte  pri príležitosti začiatku nového akademického roku. Zúčastnili sa na ňom predstavení...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Pápež František prevzal dar na poďakovanie za návštevu Slovenska – zvon z Bojnej v Nitrianskej diecéze

V rámci 15. ročníka Národnej púte Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma a Vatikánu, ktorá sa koná v dňoch 20.-24. septembra...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Poďakovanie slovenských biskupov všetkým, ktorí prispeli k príprave návštevy Svätého Otca

Slovenskí biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Prinášame plné znenie poďakovania: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Pápež František na Slovensku a Nitrianska diecéza pri tom

V dňoch 12. – 15. septembra 2021 navštívil Slovensko pápež František. Pastoračná a štátna návšteva, ktorej mottom bolo ,,S Máriou a Jozefom na ceste za...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments