Category: Nezaradená

Putovanie relikvie sv. Jána Mariu Vianneya v Nitrianskej diecéze – informácia

V dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna farárov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Homília nitrianskeho diecézneho biskupa na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Nitre 5. júla 2020

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda Nitra, 5. júla 2020 Epická báseň o založení Ríma – Eneida, ktorú Vergílius napísal v posledných rokoch prvého storočia pred Kristom, rozpráva o...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

V Nitre oslávili sviatok sv. Cyrila a Metoda a pripomenuli ich odkaz  

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila Metoda sa v Nitre uskutočnila tradičná Cyrilo-metodská púť. Pútnici z Nitry a širšieho regiónu 5. júla 2020 prišli do Nitry,...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Nitriansky biskup s kňazmi a bohoslovcami nitrianskeho kňazského seminára na bicykloch po stopách sv. Cyrila a Metoda

Trasu, po ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 863 šli aj sv. Cyril a  Metod od Dunaja do Nitry a na Veľkú Moravu, si 1....

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments

Svätý Ján Pavol II., pápež ani po 25 rokoch od návštevy v Nitre neupadol do zabudnutia

V rámci svojej pastoračnej návštevy Slovenska navštívil 30. júna 1995 vtedajší pápež a dnes už sv. Ján Pavol II. Nitru. Na neďalekom letisku v Janíkovciach...

Author: Tibor UjlackýComments: 0 comments