Celodiecézne stretnutie zamestnancov Charity v Roku milosrdenstva

Nitra (15. apríla) Niekoľko desiatok zamestnancov Charity sa v piatok 15. apríla 2016 zišlo v Nitre na diecéznom stretnutí, a to v rámci mimoriadneho Roku milosrdenstva.

Program začala svätá omša v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii pracovníkom charity poďakoval za ich službu. Pripomenul im, že ju vykonávajú samému Kristovi, ktorý sa stotožnil s každým trpiacim a núdznym. 

Druhá časť programu sa konala v miestnom Diecéznom pastoračnom centre. Uviedol ju riaditeľ Diecéznej charity Nitra Juraj Barát. S prednáškou vystúpil generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. Rozobral v nej Ježišovo podobenstvo O milosrdnom Samaritánovi, aktualizujúc ho na dnešné podmienky i v rámci prostredia, kde charitatívni pracovníci pôsobia.

Diecézna charita Nitra vykonáva svoju činnosť medzi deťmi (detský domov), chorými (hospic a ADOS), ľuďmi bez domova (azylový dom a nízkoprahová nocľaháreň) a imigrantmi. 

VIDEO TU

Miroslav Lyko