Celoslovenský liturgický deň – informácia

Teologická fakulta KU v Košiciach pozýva záujemcov na Celoslovenský liturgický deň, ktorý sa bude konať v Košiciach dňa 26. októbra 2023 od 13,00 do 16,30 hod. Téma: Ekleziológia a liturgia po II. vatikánskom koncile.  Prednáša Dr. Mak Joseph Zammit z Malty. všetci sú srdečne pozvaní!