Celoslovenský liturgický deň – pozvánka

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pozýva záujemcov na CELOSLOVENSKÝ LITURGICKÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 v Duchovnom centre Xaver v Badíne. Téma: REFLEXIA NAD SYNODÁLNYM KRÁČANÍM SVETA UMENIA. Program: 9.00 sv. omša, 10.00 prednášky a diskusia. Srdečne pozývame.