Cena svätej matky Terezy z Kalkaty aj pre riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta

V deň sviatku svätej matky Terezy z Kalkaty 5. septembra 2023 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny sväte matky Terezy z Kalkaty ľuďom, ktorí  celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti, slúžia chudobným a na pomoc odkázaným. Vidia v nich  Ježišovu tvár, sú inšpirovaní evanjeliom a svoju vieru prejavujú v skutkoch konkrétnej pomoci a služby. Medzi tohotoročnými laureátmi ocenenia bol aj riaditeľ Diecéznej charity Nitra Juraj Barát. Nominácie pripravila Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS. Cenu odovzdal jej predseda vladyka Mons. Peter Rusnák.

Juraj Barát v mladosti prežil osobné obrátenie a novým spôsobom objavil vieru na vysokej škole na Oáze hnutia Svetlo život. Druhé veľké ÁNO Bohu (okrem áno manželke) dal vtedy, keď ho oslovil biskup František Rábek pre službu v charite. Jeho veľkou výhodou bola znalosť angličtiny a túžba prinášať nové veci v službe blížnym. Vďaka tomu, vďaka vzdelaniu (popri elektrotechnike manažment a teológia), vďaka tvorivosti, otvorenosti a dôvere Cirkvi, dobrým spolupracovníkom, dal tvár charitnej službe na Slovensku. Rozbiehal službu starým, chorým, migrantom, ľuďom bez domova (DePaul Slovensko), umierajúcim, osamelým, ľuďom odkázaným na pomoc. Nielen že stál pri zrode charity na celom Slovensku, ale aj rozbiehal konkrétnu činnosť v rámci Nitrianskej diecézy. Bol to napr. detský domov v Považskej Bystrici (domov rodinného typu), pozvanie detí z rodín z Černobyľu na Slovensko. Neskôr to bola charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba, detský domov v Nitre, hospic, chránená dielňa, kňazský domov, prijatie migrantov a ďalšie. Gratulujeme!