ČERVENÁ STREDA – Postavme sa za našich bratov a sestry, ktorí trpia – výzva

V stredu 24. novembra 2021 sa Nitriansky hrad sfarbí na červeno a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák obetuje v tento deň sv. omšu na úmysel za trpiacich kresťanov. Pozývame veriacich k pripojeniu sa k tejto výzve.

Stovky katedrál, kostolov, pamiatok a verejných budov po celom svete budú osvetlené načerveno s cieľom upozorniť na prenasledovanie kresťanov a dodržiavanie náboženskej slobody vo svete. Za svoju príslušnosť ku kresťanstvu je utláčaný každý siedmy kresťan. Denne pre svoju vieru v Krista umrie až 11 ľudí. Preto je Červená streda – deň, kedy sa celý svet spojí, aby sme spoločne poukázali na extrémne porušovanie ľudského práva na slobodu vierovyznania. Kampaň iniciovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v roku 2015 a odvtedy sa každoročne opakuje v mnohých krajinách sveta. Okrem finančnej pomoci môžeme trpiacim pomôcť aj verejným vyjadrením svojho postoja. Zapojiť sa môže ktokoľvek – jednotlivec, rodina, spoločenstvo, farnosť i obec. Nasvietením kostola, významnej budovy, stavby či pamätníka na Červenú stredu na červeno, usporiadaním spoločnej liturgie či modlitbového stretnutia s úmyslom za prenasledovaných, súkromnou modlitbou za prenasledovaných, zdieľaním informácii o Červenej strede na sociálnych sieťach s označením #cervenastreda #redwednesday, alebo pripojením sa k aktivitám mladých ľudí zo Spišskej diecézy v iniciatíve Mladí prenasledovaným.