Charitatívna zbierka školských pomôcok aj v Diecéznej charite v Nitre – výzva

Tradičná zbierka školských pomôcok pre Slovenskú katolícku charitu, ktorá  sa začala na MDD 1. júna, potrvá až do 15. septembra 2022. Pobočky Slovenskej katolíckej charity, vrátane tých, ktoré patria Diecéznej charite v Nitre spustili už trinásty ročník zbierky školských pomôcok. Aj v tomto roku je zbierka pre deti zo sociálne slabých rodín viac zameraná aj na prostriedky technického vybavenia pre online výučbu. Do sídla Diecéznej charity v Nitre na Samovej ulici č.4, či farských charít v Nových Zámkoch, Štúrove, či Zlatých Moravciach tak možno priniesť okrem pasteliek, aktoviek a iných školských potrieb aj tablety a notebooky.  Tie budú k dispozícii deťom zo sociálne slabých rodín, ako aj deťom z Ukrajiny, ktoré pred vojnou vo svojej vlasti našli so svojimi matkami útočisko na Slovensku, ale bez dostatku finančných prostriedkov. Verejnosť môže pomôcky nosiť do 15. septembra 2022. Podporiť zbierku možno aj finančne na účet číslo: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Všetkých, čo majú, srdečne pozývame k srdečnému darovaniu pre tých, čo nemajú.