Chrám sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku je Diecéznou svätyňou

Hronský Beňadik (25. novembra) Farský kostol svätého Benedikta v Hronskom Beňadiku vyhlásili za Diecéznu svätyňu. Počas svätej omše na slávnosť Krista Kráľa, 25. novembra 2018, oznámil povýšenie tohto pútnického chrámu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii viac ako tisícke prítomných veriacich pripomenul starobylosť a význam chrámu v Hronskom Beňadiku – v minulosti i v súčasnosti. Podčiarkol úlohu benediktínov, ktorí tu pôsobili a ktorí sa na tomto mieste, okrem iného, postarali o vznik Nitrianskeho evanjeliára, dnes najstaršej zachovanej písomnosti z územia bývalého Uhorska. Hlavný celebrant zdôraznil, že aj v tomto, historicky a umelecky vzácnom, chráme, sa od začiatku ohlasovala pravda Kristovho evanjelia a jeho kráľovstva. Farský kostol v Hronskom Beňadiku, ktorý sa stal diecéznou svätyňou, je podľa jeho slov, po katedrále, spolu so svätyňou na Skalke, druhým najvýznamnejším kostolom v diecéze.

Počas svätej omše nitriansky biskup posvätil nový oltár, do ktorého vložil relikvie svätých Andreja Svorada a Beňadika, patrónov Nitrianskej diecézy.

Nová Diecézna svätyňa má bohatú históriu. Chrám postavili v 14. storočí. V roku 1483 dostalo miestne benediktínske opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku.

V štatutárnych normách, ktoré určil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pre Diecéznu svätyňu v Hronskom Beňadiku, sa okrem iného uvádza, že tí veriaci, ktorí navštívia túto Svätyňu a nábožne sa v nej zúčastnia na posvätných obradoch alebo sa aspoň nábožne pomodlia pred relikviou Kristovej krvi modlitbu Pána a Vyznanie viery, sa udeľujú za obvyklých podmienok čiastočné odpustky.

Konferencia biskupov Slovenska podporí žiadosť nitrianskeho biskupa o vyhlásenie tohto chrámu za Baziliku minor.

Miroslav Lyko