Čo čaká Nitriansku diecézu v roku 2017?

Nitra (1. januára) Náboženský život v Nitrianskej diecéze bude v novom roku ovplyvnený najmä storočnicou fatimských zjavení. Na 13. mája je naplánovaná púť kňazov do portugalskej Fatimy. Zúčastní sa jej aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

V jednotlivých farnostiach sa viac ako inokedy budú konať mariánske pobožnosti, a to najmä počas prvých sobôt v mesiaci. Budú spojené s príležitosťou ku svätej spovedi, s možnosťou pristúpiť k svätému prijímaniu i s modlitbou posvätného ruženca. Tradičné mariánske púte budú tematicky zamerané na odkaz Panny Márie z Fatimy.

VIDEO TU

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva