Cyrilo-metodská cyklotrasa medzi Nitrou a Trnavou – pozvánka na otvorenie a prvú cyklopúť

Trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskej diecéze budú obohatené aj o cykloturistickú trasu, ktorá bude viesť z Nitrianskeho hradu  do Trnavy. Pozývame milovníkov cykloturistiky a cyrilo-metodských ctiteľov na jej otvorenie a prvú jazdu v nedeľu 3. júla 2022 na Nitrianskom hrade. Pri tejto príležitosti sa bude v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma o 9,00 hod. konať sv. omša aj pre účastníkov cyklopúte, po skončení ktorej bude cyklotrasa o 10,00 hod. slávnostne požehnaná a otvorená pri súsoší sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade.

Prvá jazda cyklopúte bude ukončená o 19.00 hod. na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Pre cyklistov z Nitry bude zabezpečený prevoz do Nitry. Druhá jazda sa začne v pondelok 4. júla o 15.00 hod. sv. omšou v Arcibiskupskom úrade v Trnave a skončí v utorok 5. júla o 12.00 hod. po skončení Cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre na Svätoplukovom námestí. Nocľah zo 4. na 5. júla bude pre cyklistov zabezpečený v obci Močenok. Trasa povedie cez obce a farnosti: Nitra, Cabaj-Čápor, Močenok, Šaľa-Veča, Šaľa, Kráľová nad Váhom, Váhovce, Dolná Streda, Sereď, Vlčkovce, Modranka a Trnava. Zdatnejší cykloturisti môžu absolvovať celú trasu, ktorá meria 73 km. Rekreační cyklisti môžu prejsť len niektorý z jej úsekov. Je potrebné, aby sa do 29. júna prihlásili na niektorej z e-mailových adries: sykora@videoplus.sk, mocenok.farnost@gmail.com. Kontaktná osoba: Mgr. Peter Sýkora, tel.: 0915 712 591

Cyklotrasa nadväzuje na každoročné pešie púte a cyklopúte veriacich z farnosti Močenok do Nitry a cyklopúte z Močenku do Trnavy. Nové úseky budú viesť po upravených alejách, ktoré boli už niekoľko desaťročí nepriechodné. Ďalšie úseky po asfaltových cyklochodníkoch a len malá časť bude vedená po štátnych cestách. Krátke zastavenia budú mať cyklopútnici pri viacerých kostoloch, ktoré sú po trase. Počas zastávok sa účastníci cyklopúte budú môcť dozvedieť aj informácie o chrámoch, či pamiatkach s väzbou na cyrilo-metodskú tradíciu. Cyrilo-metodskú cyklotrasu podporili nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.