Cyrilo-metodská národná púť a Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre – pozvánka

Nitrianske biskupstvo, mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj srdečne pozývajú na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorá sa v Nitre uskutoční pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov dňa 5. júla 2020 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Slávnostná sv. omša sa začne o 10,00 hod a bude vysielaná aj v priamom televíznom prenose RTVS. Púť je súčasťou programu Cyrilo-metodských a Pribinových slávností Nitra, milá Nitra, ktoré sa budú konať v dňoch 4.-5. júla 2020 v meste Nitra.

Prosíme účastníkov, aby rešpektovali bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré budú vyžadované organizátormi v priestore konania slávnostnej svätej omše, ako aj ďalších programových aktivít v záujme ochrany zdravia účastníkov.