Cyrilo-metodská národná púť v Nitre – pozvánka

Nitrianske biskupstvo v spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom pozývajú veriacich na Cyrilo-metodskú národnú púť, ktorá sa ako súčasť programu slávností Nitra, milá Nitra 2020 uskutoční dňa 5. júla 2020 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre.

Program púte je tvorený slávnostnou svätou omšou, ktorú bude na Svätoplukovom námestí celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák o 10,00 hod. Na záver slávnostnej bohoslužby bude predstavená a požehnaná poštová známka s motívom venovaným  1150. výročiu ustanovenia Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa. Svätá omša bude vysielaná aj v priamom prenose RTVS.

Súčasťou programu slávností je 4. júla 2020 (sobota) aj zážitkové podujatie pre malých aj veľkých, mladých aj starých pod názvom Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste od Kostola sv. Michala archanjela v Dražovciach cez Zobor do Nitry a na Nitriansky hrad, 4.-5. júla 2020 (sobota – nedeľa) Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade, tematické výstavy v areáli hradu a bohatý kultúrny program na hrade, v podhradí a na Svätoplukovom námestí.

Srdečne všetkých pozývame a zároveň  prosíme o rešpektovanie bezpečnostných a hygienických a zdravotných opatrení, ktoré musia organizátori podujatí zabezpečiť a od účastníkov vyžadovať. Tešíme sa na vašu účasť.