Cyrilo-metodská púť do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

14. decembra 2019 | Kategória: Fotogaléria, Informačný servis diecézy, Nezaradená

Rímskokatolícka farnosť v Nadliciach pozýva na Cyrilo-metodskú púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7. júla 2019. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bude Vdp. Zdenko Pupík. Všetci sú srdečne pozvaní.