Cyrilo-metodské putovanie z Dražoviec na Nitriansky hrad – pozvánka

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom a Mestom Nitra pozývajú na Cyrilo-metodské putovanie z Drážoviec na Nitriansky hrad  v rámci programu Cyrilo-metodských slávností pre malých i veľkých. Uskutoční sa 4. júla 2020 v sobotu, so začiatkom o  10 hod. pri Kostolíku sv. Michala v Dražovciach. Ukončenie do 13,00 hod na Nitrianskom hrade pri súsoší sv. Cyrila a Metoda. Tešíme sa na vás.