Ďakovná púť maďarských veriacich na nitrianskej Kalvárii – pozvánka

Na nitrianskej Kalvárii sa na druhú Adventnú nedeľu 8. decembra 2019 uskutoční ďakovná púť maďarských veriacich s nasledovným programom:  

15.00 – slávnostná adventná adorácia s rodinami, počas toho možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia v maďarskom jazyku;

16.00 – slávnostná ďakovná svätá omša, celebrovaná františkánskym pátrom Csabom BÖJTE zo Sedmohradska;

18.00 – adventný koncert folklórnych skupín z Podzoboria a slávnostné agapé v aule Misijného domu spojené so zbierkou pre siroty a nadácie pátra Csabu Böjteho.

V pondelok 9. decembra 2019 privítajú pátra Csabu Böjteho OFM vo Veľkom Cetíne, kde požehná novú škôlku a jasle, zavíta do miestnej základnej školy, na kultúrny program a besiedku, a bude celebrovať svätú omšu v miestnom farskom kostole so začiatkom o 11.00 hod pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Všetci sú srdečne pozvaní.