Ďakovná svätá omša z príležitosti životného jubilea kardinála J. Ch. Korca

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nitrianskou Katedrálou – Bazilikou svätého Emeráma sa v nedeľu 19. januára 2014 niesli ďakovné i prosebné modlitby za kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý v týchto dňoch slávi 90 rokov života.

Slávnostnej svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Priestor katedrálneho chrámu zaplnili mnohí veriaci, kňazi, diakoni, bohoslovci, rehoľníčky i rehoľníci. Prítomný bol aj emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.

Hlavný celebrant v homílii hovoril o kardinálovi Korcovi ako o jednom zo svedkov viery, ktorí mali milosť nielen v Krista veriť, ale preňho aj trpieť. „Pri jeho vzácnom životnom jubileu je potrebné zastaviť sa, lebo ide o výnimočnú a vzácnu chvíľu. Veď bohatá činnosť života otca kardinála je odrazom takmer päťdesiatročného dramatického diania Cirkvi na Slovensku – v minulom, ale aj v tomto storočí“, povedal biskup Viliam Judák. Pripomenul najdôležitejšie úseky života kardinála J. Ch. Korca, dostanúc sa až k súčasnosti: „Teraz v tôni nitrianskej katedrály, so zoslabeným zdravím, v byte s tým istým skromným zariadením ako mal biskup – robotník v Bratislave, sa usiluje plniť Božiu vôľu tak, ako ju konal celý požehnaný život. (…) A hoci sa utiahol do súkromia, predsa na jeho hlas, najmä v rozhodujúcich a neľahkých okamihoch rozhodovania, čaká nielen kresťanská verejnosť aj dnes“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby žili svoje povolanie, ktoré dostali od Boha tak, ako ho žije jubilujúci kardinál Ján Chryzostom Korec.

V závere svätej omše tlmočil biskup V. Judák prítomným pozdrav od jubilanta s uistením, že v modlitbe každodenne myslí na celé Slovensko.