Ďalšie dišputy pod hradom budú o Ježišovom zmŕtvychvstaní

Nitra (3. mája) V konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa v pondelok 6. mája 2019 o 18.00 uskutoční ďalšia čas cyklu Dišpút pod hradom. Tentokrát bude v kresle pre hosťa sedieť biblista Jozef Šoška. V tomto veľkonočnom čase bude hovoriť o  svedectve evanjelií o Ježišovom zmŕtvychvstaní.