Ďalšie osobnosti k úmrtiu kardinála J. Ch. Korca

K úmrtiu nitrianskeho emeritného biskupa, kardinála Jána Chryzostoma Korca sa vyjadrili ďalšie osobnosti. Vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol v 90. rokoch minulého storočia jeho najbližším spolupracovníkom, pripomína dôležitosť modlitby za otca kardinála a dodal: „Spolupracovali sme na budovaní cirkvi Nitrianskej diecézy z tých ruín, ktoré komunizmus zanechal“, povedal biskup František Rábek. Generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek bol tajne vysvätený za kňaza práve biskupom Jánom Chryzostomom Korcom. „Túto dôveru mi prejavoval aj neskôr, keď ma uviedol do pastorácie, do niektorých farností“, povedal Mons. Peter Brodek. Ako veľkú stratu pre Nitru i pre Slovensko chápu úmrtie kardinála Korca aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a viceprimátor Nitry Ján Vančo.

Video TU