Deň farnosti a rodiny v Soblahove

Jednými z atraktívnych foriem vhodných na budovanie spoločenstva farnosti sú tkzv. farské dni a dni rodiny.  Oboje využívajú mnohé farnosti aj v Nitrianskej diecéze na to, aby vytvorili priestor pre veriacich aj mimo farských bohoslužieb k spoločnému stretnutiu, vzájomnému spoznávaniu, komunikácii a zábave. O tom že to funguje, sa mohli opäť presvedčiť aj veriaci z farnosti v Soblahove 3. septembra 2022 počas už tradičného Dňa Farnosti a rodiny. Všetko začalo sv. omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval miestny farár Peter Valaský. Po sv. omši sa všetci mali možnosť zúčastniť na jednotlivých aktivitách programu pripravenému farskými animátormi. Pre rodiny s deťmi boli určené spoločné dobrodružné a súťažné stanovištia na tému „Láska je základom rodiny“. Priateľskú a veselú atmosféru spestrili harmoniky, grilovačka, občerstvenie, či rôzne zábavné súťaže. Pre najmenších boli k dispozícii autíčka a káry, či maľovanie na tvár. Nezabudli pritom ani na bývalého soblahovského farára a dnes už pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa a k jeho životnému jubileu mu zaslali spoločné blahoželanie.