Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre – pozvánka

Na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre sa dňa 15. novembra 2023 od 8,00 do 13,00 hod. uskutoční tradičný Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium, rodičia a široká verejnosť majú možnosť bližšie sa zoznámiť s touto úspešnou cirkevnou stredoškolskou vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva, prezrieť si jej priestory, dozvedieť sa o jej vzdelávacích programoch a aktivitách pre študentov. Viac na  www.gcm.sk. Všetci sú srdečne pozvaní a vítaní!