Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre – pozvánka

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 11. novembra 2022. Počas dňa otvorených dverí sa účastníkom  prihovoria zástupcovia vedenia školy a pedagogického zboru, duchovný správca školy a žiaci školy.
Účastníci sa budú môcť dozvedieť informácie o ponúkaných študijných odboroch, o kritériách a podmienkach prijatia, základné informácie o živote na škole: predmety, aktivity, krúžky, život na škole a  internáte.
Účastníci budú mať možnosť vidieť priestory školy, učebne, laboratóriá, telocvične, fit miestnosť, posilňovňu, IKT miestnosti, multifunkčné učebne, spoločné priestory školy, podcastové štúdio, školské rádio, jedáleň, školský internát,
spoločné priestory školy.
Bližšie informácie o štúdiu sú dostupné na webovej stránke gymnázia www.gcm.sk v časti štúdium/prijímacie konanie/prezentácia školy a  na sociálnych sieťach školy (Facebook, Instagram, YouTube)