Deň otvorených dverí na Katedre náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – pozvánka

Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravila pre záujemcov o štúdium deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2020. Katedra ponúka vysokoškolské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom. Teologické disciplíny sú pod gesciou Nitrianskeho biskupstva, ktoré má zmluvu o spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Program Dňa otvorených dverí: 9.00 – predstavenie štúdia na Filozofickej fakulte, Hodžova ul. 1, 3. posch., 9.30-11.00 – program na katedre, Hodžova ul.1, 2.posch.